【Gaiby】手感爆燙1K3

https://twitch.tv/gaiby

https://img.league-funny.com/user_cover/Gaiby.jpg
GaibyLv.2經驗值 83鬥幣 15
13週前發表在 Apex 英雄板 > 分類 : 神操作
9

看完這篇,你覺得...

9

所有留言( 目前有 5 則回應 )

我要留言
  • 1
米祈褵 Lv.28 經驗值 19484 鬥幣 2592 1F

這準度我覺得可以!!

  • 1
OJ Lv.1 經驗值 49 鬥幣 50 2F

hot hot hot hot hot

  • 1
許永鈺 Lv.1 經驗值 22 鬥幣 23 3F

燒燒燒燒燒燒燒燒

  • 1
楊崇孝 Lv.1 經驗值 3 鬥幣 1 4F

也太穩~~了吧~~~~嚇死

  • 1
Oilk123 Lv.1 經驗值 0 鬥幣 1 5F

太猛啦!!!!!

喜歡就按「讚」訂閱吧!

你也可以兌換的商品 鬥幣是什麼

最新熱字