1
2
4
5
6
7

https://www.youtube.com/watch?v=A5O8pKiRNVk

Cheng JunCheng Jun 1週前發表在八卦新聞板
9
10
11

https://www.twitch.tv/ttv_bolin/clip/AmazonianBombasticLadiesWholeWheat-OQ8vYGv4E2V_ykRo

Cheng JunCheng Jun 1週前發表在Apex 英雄板
17

基本連招:6級前:E閃AWQ ,6級後:RAWQE,RWEQ,REAWQ;符文:瞬疾步法,前期核心裝:永寒之霜or爐登驟雨,大天使之杖,中婭沙漏

AndylauAndylau 1週前發表在英雄聯盟板
18
19
20

跟紫婷也有關係? 後面那段是說奈奈因為被建東說是藥頭這件事不爽

陳冠憲陳冠憲 1週前發表在八卦新聞板
22

https://www.youtube.com/watch?v=N8WO3sp-x8s

Cai DannyCai Danny 1週前發表在八卦新聞板

鬥幣任務完成者全部任務

你也可以接的任務 鬥幣是什麼